ETİK POLİTİKASI

Disa Otomotiv olarak tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde yerel ve uluslararası iş etiği ilkelerine bağlı kalmayı ön koşul sayar ve kurumsal kültürünün temel taşlarından biri olarak görürüz. İş etiği, iş dünyamızdaki davranışlarımıza rehberlik etmek üzere ortaya koyduğumuz ahlaki ilkeler bütününü kapsamaktadır.

YASALARA UYUM

Tüm yasa ve mevzuatlara harfiyen uyarız. Yeni çıkacak yasa, yönetmelik ve mevzuatı güncel olarak takip ederiz. Tüm faaliyetlerimiz; yasal mevzuat, ana sözleşme, iç düzenlemeler ve kurumsal politikalar esas alınarak yürütülür. Kayıt dışı faaliyet yapılmaz. İş kayıtlarının doğruluk ve tutarlılığı esastır.

SORUMLULUK

Tüm çalışanlarımız kurumsal imaj ve saygınlığın korunup geliştirilmesi için üzerine düşen sorumlulukları yerine getirir ve kişisel davranışlarının yasal ve genel ahlâk kuralları içinde kalmasına özen gösterir. Disa Otomotiv çalışanları olarak, hepimiz, etik politikamıza, tüm yasa ve düzenlemelere, firmamızın hazırladığı tüm talimat, prosedür ve yönetmeliklere uyum açısından sorumluyuz.

DÜRÜSTLÜK

Açık ve dürüst iletişim kurarız. Müşteri, tedarikçi ve iş ilişkisine girilen tüm kişi ve kurumlarla dürüstlük, güven, tutarlılık, profesyonellik ve karşılıklı menfaatlere saygı ilkeleri gözetilir.

GÜVEN ve EŞİTLİK

Birbirimize eşit ve adil davranırız. Çalışanlar arasında karşılıklı saygı, güven ve işbirliği esastır. Duygularımızla değil; aklımızla, işimizin öneminin ve güven sorumluluğumuzun farkında olarak hareket ederiz.

GİZLİLİK

Birbirimize, kurumumuza ve müşterilerimize ait özel bilgileri koruruz. Gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler, çalışanlarımıza ait kişisel bilgileri ve müşterilere ait tüm bilgileri üçüncü kişilere karşı gizli tutarız.

MÜŞTERİLERİMİZ

Müşterilerimizle tutarlı, adil, özenli ve duyarlı iletişim kurarız. Hizmet ve tedarik edilen veya üretilen tüm ürünlerde üstün kalite hedeflenir; müşteri ihtiyaç ve beklentileri tam karşılanır.

TEDARİKÇİLERİMİZ

Tedarikçilerimizi adil ve eşit şekilde değerlendiririz. Hediye alış verişi yapmayız. Tedarikçilerimizle olan ilişkilerimizde özenli, saygılı ve kibar davranırız. Talep edilen hizmeti açık ve detaylı olarak tanımlar; şartname, prosedür, teknik resim ve sözleşmeler ile tedarikçilerimizin de tanımlanmış çalışma şartlarına uygun çalışmasını bekleriz.

RAKİPLERİMİZ

Yasalara uygun ve adil rekabet ederiz. Serbest rekabeti kısıtlayıcı davranışlarda bulunmaz, asla kötülemez, yanıltıcı reklam yapmayız.

İŞ ARKADAŞLARIMIZ

Birbirimize her zaman adil ve saygılı davranırız. Güvene dayalı, yardımsever, paylaşımcı ve dürüst ilişkiler geliştiririz. Çalışanlar arasında karşılıklı arkadaşlık, saygı, güven ve işbirliği esastır.

ÜRÜNLERİMİZ

Ürünlerimizin güvenliği, güvenirliğini ve kalitesini her zaman en üst değerde tutarız. Hizmet ve ürünlerde üstün kalite hedeflenir; müşteri ihtiyaç ve beklentileri tam karşılanır. Maliyeti ne olursa olsun kaliteden asla ödün verilmez.

KAYNAKLARIN KULLANIMI

Şirket harcamalarına azami özen göstererek, tasarruf ve maliyet bilinci içinde hareket ederiz.

HEDEFİMİZ

Firmamızın kurumsal kimliğini ve itibarını en yüksek düzeyde tutmak ve etik kuralların her birimce benimsenmesini sağlamaktır.

 

Doküman no: EP-001-00

Son revizyon tarihi: 01.03.2018