ÇEVRE POLİTİKASI
 

1. ÇEVRESEL SORUMLULUK TAAHHÜDÜ

Hedefimiz, rekabet gücümüzü güçlendirirken yüksek kaliteyi korumak ve her yıl çevresel ayak izimizi en aza indirmektir.

2. KAYNAK VERİMLİLİĞİ ve KİRLİLİĞİN ÖNLENMESİ

Kirliliği kaynağında önlemek ve doğal kaynakları daha verimli kullanmak suretiyle çevresel etkimizi sürekli azaltmayı hedefleriz.

3. SÜREKLİ İYİLEŞTİRME

Tüm birimlerimizde sürekli iyileştirme felsefesini benimseyerek sağlık, güvenlik ve çevre yönetim sistemimizin tüm çalışanlarımıza sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamasını garanti altına alırız.

4. KAYNAKLARIN SAĞLANMASI

Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının sürdürülmesi için gerekli kaynakların ayrılmasını sağlarız.

5. ENERJİ VERİMLİLİĞİ ve ATIKLARIN AZALTILMASI

Enerji verimliliğini artırmak için yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmayı, düşük enerji tüketimli makineler yatırımı yaparak operasyonlarımızda enerji tasarrufu sağlamayı ve üretim atıklarını minimize etmeyi amaçlıyoruz.

6. ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİR TEDARİK ZİNCİRİ

Çevreye duyarlı uygulamalara sahip tedarikçilerden malzeme ve hammadde tedarik etmeyi taahhüt ediyoruz. İş ortaklarımıza karbon ayak izi ve emisyon azaltma çabalarımız konusunda şeffaf bilgi sağlayarak sürdürülebilir iş ilişkileri geliştiriyoruz.

7. YASAL ŞARTLARA UYUM

Müşteri şartnamelerine, yasalara, yönetmeliklere ve standartlara uymayı taahhüt ederiz.

8. ÜST YÖNETİMİN DESTEĞİ

Hedeflerimize, üst yönetimin kararlı desteği ve katılımı ile ulaşmayı hedefleriz.

9. ÇALIŞANLARIN TAAHHÜDÜ

Şirketimizin çalışanları olarak, işimizi sürekli geliştirmeyi ve iyileştirmeyi, yasal, düzenleyici ve diğer gerekliliklere uyarak sürdürmeyi taahhüt ederiz.

 

Doküman no: POL-003-00

Son revizyon tarihi: 19.12.2023