SATINALMA ŞARTLARI

BÖLÜM I – SATINALMA

1.0 GİRİŞ

1.1 Amaç

Bu Tedarikçi El Kitabının amacı DİSA’nin kalite yönetim sistem isteklerini DİSA’ya ürün ve servis sağlayan tüm tedarikçilerini bilgilendirmektir.

DİSA’nin Tedarikçi Kalite El Kitabı, International Automotive Task Force (IATF) tarafından geliştirilen IATF 16949 Kalite Sistem İsteklerini esas almaktadır.

Bu standardın temeli ISO 9001 standartlarına dayanır. DİSA ürün ve servis sağlayan tüm tedarikçileri için kalite sistem gereklilikleri olarak IATF 16949 çerçevesindeki kalite sistemini benimsemiştir. IATF16949’ın amacı tedarik zincirinde sürekli geliştirme, hata önlemeyi vurgulamak, tedarik zincirindeki gereksiz işlemleri önlemek için kalite proseslerini geliştirmektir. Tüm kritik ürün ve servis sağlayan iç ve dış tedarikçiler için geçerlidir. Tasarım sorumluluğu olan tedarikçiler bu belgenin tüm isteklerini karşılamalıdır. Bu istekler, DİSA’nin satın alma siparişlerinde ve şartnamelerinde belirtildiği gibi IATF 16949 ve ISO 9001 maddelerini destekler.

DİSA tedarikçilerinden:

 Tesisleri, prosesleri, kalite sistemleri ve personelini tutarlı bir şekilde yönetmesi, DİSA ve müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için etkin bir şekilde uygun maliyetli üretim yapması ve servis sağlaması.

 İlk numune isteklerin karşılanması

 Parçadan parçaya varyasyon azaltarak ve gereksiz işlemleri önleyerek sürekli proses geliştirmeyi taahhüt etmesini ister.

1.2 Destekleyici Dokümanlar

 Kalite Sistem Gereklilikleri IATF16949 veya ISO 9001

 Müşteri Özel İstekleri

1.3 Belgelendirme

Bu gereksinimler, DİSA’nın satın alma siparişlerinin tamamlayıcısıdır. Tedarikçiler IATF 16949 belgesine sahip olması için teşvik edilir, fakat tedarikçiler bağımsız IAF onaylı 3. taraf belgelendirme kuruluşu tarafından ISO 9001 sertifikasına sahip olmalı veya ISO9001 gereklerini yerine getirdiğini veya getirmek üzere çalışmalar yaptığını ispatlamalıdır.

1.4 Dil

DİSA’nin resmi dili Türkçe ve İngilizce’dir. DİSA ile yapılan bütün resmi yazışmalar ve iletişim Türkçe veya İngilizce olarak yapılmalıdır. Dokümanlarda, İngilizce veya Türkçe diline çevirinin yanında tedarikçinin anadili ile yazılmış cümleler de olabilir. Bu durumda, Türkçe veya İngilizce tek geçerli versiyon olacaktır.

2.0 SATINALMA İSTEKLERİ

2.1 Yeni Tedarikçi Seçim Kriterleri

DİSA’nin tedarikçisi olmak isteyen tedarikçi adayları:

Minimum ISO 9001 belgesine sahip olmalıdır. Aksi DİSA tarafından belirtilmedikçe; henüz belge sürecini tamamlamamış olan tedarikçiler aşağıda belirtilen şartları sağlamaları durumunda DİSA tarafından çalışılabilir tedarikçi olarak değerlendirilirler:

 DİSA’ nin Yeni Tedarikçi Denetimini başarıyla geçmiş olmak.

 El Kitabı’nda belirtilen gereklilikleri yerine getirmiş olmak.

DİSA, tedarikçi adaylarından YENİ TEDARİKÇİ BİLGİ FORMUNU doldurmasını ve gizlilik anlaşmasının imzalanmasını talep eder. Bu formlara ek olarak; DİSA, tedarikçi adaylarından sahip oldukları kalite sistem belgelerinin(IATF 16949, ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001), kalite politikasının, organizasyon şemasının, numune çalışması yapılacak ürün kategorisindeki bir parça için örnek bir kontrol planının, kalite sistem prosedürünün ve proses şemasının birer kopyasını göndermesini talep eder. Tedarikçi adaylarının göndermiş olduğu her türlü bilgi gizlilik kuralları çerçevesinde DİSA içinde tutulacaktır.

Kalite Sistem Denetimi, tedarikçi adayının üretim sahası içerisinde yapılacak bir denetimdir. Genellikle 1 ya da 2 gün içerisinde denetim tamamlanır. Tedarikçi adayı IATF 16949 isteklerine göre denetlenir. Yapılan denetim sonucunda tedarikçi adayının, DİSA’nin onaylı tedarikçisi olabilmesi için minimum %50 başarı göstermesi gerekmektedir.

Tedarikçi Denetiminin amacı; DİSA’nin kalite isteklerinin neler olduğu konusunda tedarikçilerin bilgilendirilmesidir.

Denetimin diğer bir amacı ise; tedarikçi adayının uygun bir kalite prosesi olduğunu doğrulamak, kalite prosesinin düzgün bir şekilde işlediğini teyit etmek ve üretimin DİSA’nın istediği şartlara uygun şekilde yapılabileceğini onaylamaktır.

Denetim sonrasında, “iyileştirilmesi gerekli” olarak karar verilen tüm önemli konular için yazılı bir cevap ve belirli bir zaman periyoduna dayandırılması gereken iş takip aksiyon planı DİSA’ya sunulmalıdır.

Yeni tedarikçi seçimi ve değerlendirilmesi sürecinde; DİSA, tedarikçi yeterliliğini değerlendirmek amacıyla farklı denetimler gerçekleştirebilir. İlk denetimde kabul edilebilir puan alamayan tedarikçilere; söz konusu uygunsuzlukları düzeltmeleri için aksiyon ve zaman planı oluşturmalarına izin verilir ve ondan sonra söz konusu aksiyonların uygulandığının doğrulanması için yeni bir denetim talebinde bulunmalarına izin verilir.

DİSA’nin isteği, kendisine ürün üzerinde etkisi olan malzeme ya da hizmet tedarik eden tüm tedarikçilerinin ISO 9001’a uyum göstermeleridir. Tedarikçiler aynı zamanda, DİSA’nin Tedarikçi El Kitabı içerisinde belirtilen DİSA özel isteklerine uymak zorundadırlar.

DİSA’nin tedarikçisi olabilmek için; tedarikçilerin IATF 16949 belgesine sahip olması tercih edilir. Fakat tedarikçiler bağımsız IAF onaylı 3. taraf belgelendirme kuruluşu tarafından ISO9001 sertifikasına sahipse veya ISO9001 gereklerini yerine getirmekteyse veya getirmek üzere çalışmalar yapıyorsa, bunlar da yeterli olabilir.

DİSA, sattığı nihai ürün üzerinde etkisi olan malzeme ya da hizmet tedarik eden tedarikçilerinden aşağıda belirtilen kriterlerin sağlanmasını bekler:

DİSA, tedarikçilerine, kendi sistemlerini geliştirmeleri konusunda; APQP (İleri Ürün Kalite Planı), kontrol planı, FMEA (Tasarım ve Proses Potansiyel Hata Türleri ve Etkileri Analizi), MSA (Ölçüm Sistemleri Analizi), PPAP (Üretim Parçası Onay Prosesi) ve SPC (istatistiksel proses kontrolü) çalışmalarında kullanılacak formlar için sürekli olarak AIAG’nin yayınladığı en son versiyonları kullanmasını önerir.

2.2 Rekabetçi Fiyatlar & Sürekli İyileştirme (Maliyet Avantajı)

Tedarikçilerden öncelikle yerel ve ayrıca global anlamda rekabetçi olmaları ve DİSA tarafından mevcut fiyatlar ile karşılaştırma yapılabilecek düzeyde fiyat sunması beklenir. DİSA, yıllık bazda kendi müşterilerinden gelmekte olan fiyat indirimleri taleplerine olumlu yanıt verebilmek için; tedarikçilerinden verimliliklerini arttırması ve böylece kendi proseslerinde maliyet düşüşü sağlamak amacıyla sürekli olarak gayret göstermelerini bekler.

DİSA’nin acil ihtiyacını karşılamak amacıyla ortaya çıkan olağandışı navlun bedeli önceden DİSA personeli tarafından onaylanmalı ve tedarikçinin faturasında detaylı olarak ayrı bir kalem olarak belirtilmelidir. Tedarikçiden kaynaklı ve DİSA’ya daha önce bildirilen sevkiyat tarihini karşılayabilmek için ortaya çıkan olağandışı navlun bedeli tedarikçi tarafından ödenecektir. Bu durumda tedarikçi, tüm olağandışı navlun maliyetlerini gösteren raporu istendiğinde DİSA’ya sunmalıdır.

DİSA maliyet azaltma çalışmalarının ayrılmaz bir parçası olan kalite süreçlerinin verimli bir şekilde uygulanması aracılığıyla maliyetleri düşürmek için çalışır. Maliyet azaltma çalışmaları sırasında tedarikçiler de DİSA’nın müşterileri tarafından talep edilen yıllık indirimleri destekleyecek kapsamda yıllık olarak en az %2 ya da daha fazla maliyet düşüşüne denk gelecek, katma değer yaratan maliyet azaltma önerilerinin uygulanması konusunda teşvik edilir.

DİSA, tedarikçilerden Sürekli İyileştirme programlarına dahil olmasını bekler. Tedarikçi, her yıl için, kendisinin toplam maliyetinde indirim sağlayacak ve toplam maliyeti oluşturan fiyat, kalite, teslimat, iletişim, lojistik, paketleme, yenilik… vs. konularda sürekli olarak kendisini geliştirmelidir. Maliyeti düşürme fırsatları hem DİSA hem de tedarikçi için maliyetleri azaltmayı ve katma değer yaratmayı sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır.

2.3 Zamanında Sevkiyat

Sevkiyatlarda, %100 zamanında ve istenilen miktarlarda teslimat istenmektedir. Tedarikçilerden, sevkiyatlarını DİSA’nın talep istatistiklerini inceleyerek ve buna göre gerekli önlemler oluşturarak zamanında gerçekleştirmeleri beklenir. Tedarikçiler tarafından gönderilen termin teklifleri, birim fiyatlar kadar önemlidir.

Kısmi sevkiyat tercih edilmez. Siparişin adedi kadar zamanında gönderilmesinden tedarikçi sorumlu olduğu gibi gönderilmemesi durumunda, DİSA talebinin karşılanması için yapılacak masrafların tamamından tedarikçi sorumludur.

2.4 Giriş Kalite Kontrol Metotları

Satın alınan tüm ürünler için, Malzeme Test Raporları ve Ham Malzeme Test Raporları her sevkiyat ile ilgili sevkiyat detayları Tedarikçi İletişim Listesinde belirtilen ilgili Satın Alma Personeline e-mail ile PDF olarak gönderilmelidir.

Hammadde ve yarı mamul giriş kontrolü “Giriş Kalite Kontrol” sürecine göre DİSA Kalite Güvence Bölümü tarafından yapılmaktadır,

Giriş kontrol Süreci örnekleme usulü yapıldığı ve %100 ürün kontrolü yapılmadığından gelen partilerin tüm kusurlarından ve yasal yükümlülüklerine karşı uyumsuzluklardan tedarikçi sorumludur.

Devam eden üretim esnasında bir uygunsuzluk oluştuğunda 8D düzeltici faaliyet başlatılır. Problemin çözümü ile ilgili 8D raporunun doldurularak 48 saat içinde ilk geri dönüş yapılması beklenir. Kök neden analinizde hatanın tespiti ve düzeltme faaliyetinin planlandığının bildirimini en geç 12 iş gününde yapması beklenir.

2.5 Tedarikçi Sahasını Tetkik

DİSA ve müşterileri, tedarikçi tarafından da onaylanacak uygun görülen herhangi bir zamanda, tedarikçinin tesislerinde denetim yapma hakkına sahiptir.

2.6 Avadanlık (Takım-Aparat-Kalıp-Fikstür-Ekipman vb.)

DİSA’nin talep ettiği ürün için kullanılan tüm takımlar, kalıp, test veya muayene ekipmanları kalıcı sahibinin adı veya onun müşterisine ait gerekli olan diğer bilgiler ile DİSA’nın belirteceği yöntem-kod-şekilde markalanmalıdır. Kullanılan takım ve gereçlerin bakım ve yenileme sorumluluğu tamamen tedarikçiye aittir ve bu aletlerin üzerinde herhangi bir nedenle ipotek bulunmamalıdır. Tedarikçi, takım sahibinin veya temsilcisinin yazılı izni olmadan, sahibi veya temsilcisi dışında söz konusu takımları herhangi bir şirket ve herhangi bir ürün üretmek için kullanamaz. Kalıplar üzerinde yapılacak revizyon çalışmalarından sonra Disa Otomotiv ile numune çalışması yapılmalı ve yazılı onayını almalıdır.

2.7 Paketleme

DİSA ve tedarikçi, ambalajlama şekli üzerinde anlaşmalıdır. Aksi ilgili şartnamede belirtilmediği sürece, tüm ambalajların üzerinde Disa Sipariş Kodu, miktar, parti izlenebilirliği numarası, üretim tarihi olmalıdır. Bütün farklı tipler, ayrı ayrı paketlenerek sevk edilmeli ve diğer tipler ile kesinlikle karıştırılmamalıdır.

2.8 Çevre, Sağlık ve Güvenlik İstekleri

Tedarikçiler, işçi sağlığı ve güvenliği, çevrenin korunması, zehirli ve tehlikeli maddelerin kullanımı ve serbest ticaret ile ilgili tüm yasal düzenlemelere uymak zorundadır. Tedarikçiler üretim yaptıkları ülke ile satış yapılan ülkelerin ilgili yasal ve yerel düzenlemelerine de uymak zorundadırlar. Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS), tüm kimyasal maddelerin ilk sevkiyatında ve ürün içeriğinde değişiklik yapıldığında ürün ile birlikte gönderilmelidir.

2.8.1 REACH

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanmasına (REACH) ilişkin Avrupa Tüzüğü (EC) No 1907/2006 Haziran 2007'de yürürlüğe girmiştir. Tedarikçiler, DİSA ya tedarik ettikleri ürünlerin tüm REACH şartlarına uygun olmasını sağlamalıdır. DİSA tedarikçilerinden, kendi tedarik zincirini kurmalarını ve bu zincir içinde REACH kapsamındaki bilgilendirme yükümlülüklerini yerine getirmelerini bekler.

REACH Otomotiv Sanayi (AI) dahil olmak üzere tüm sektörler için geçerlidir. Otomotiv sanayi(AI) olarak araç üreticileri ve onların tedarikçi zincirinin tüm alt tedarikçileri, REACH kapsamında çeşitli rol ve sorumluluklara sahiptir.

2.9 Tedarikçi Fiyat Teklifleri

Yeni işler ve anlaşılan değişikliklerle ilgili bütün teklifler

DİSA’nın Satınalma Departmanı’na sunulmalıdır ve parça maliyetini, minimum üretim miktarını, kalıp maliyetini ve sevkiyat sürelerini (minimum istekler olarak) içermelidir.

2.10 Olağanüstü Durum Planı

Tedarikçiler, ürünlerinin DİSA’ya tedarikine engel olacak potansiyel felaket/iş engelleyecek durumlar için olağanüstü Durum Planı geliştirmelidir. Bu plan minimum: afet, ürün, nakliye, bilgi teknolojileri ve alt tedarikçi beklenmedik durum planlarını içermelidir. Tedarikçi bu periyotta, DİSA’yı ve ilgili kişileri durumun gidişatı ile ilgili anında haberdar etmelidir.

2.11 Taşeronlar

Siparişlerin DİSA’nın yazılı bir onayı olmadan, tedarikçi tarafından alt taşeron firmalarına verilmesi mümkün değildir; böyle bir durumun belirlenmesi durumunda, sözleşme kısmen veya tamamen feshedilir ve tedarikçi firma sebep gösterilmeden meydana gelebilecek hasarlar için sorumlu tutulur.

2.12 Ürün İzlenebilirliği

Tedarikçi ürün izlenebilirliği konusunda güvence vermekle sorumludur. Eğer ürün markalanamıyorsa, paketler birbirinden açıkça ayırt edilebilmelidir. Etiketleme 2.8 maddesinde belirtilen kapsamda yapılmalıdır.

2.13 Gizlilik

DİSA’ya ürün tedariki yapan veya hizmet sağlayan bütün tedarikçiler, DİSA gizlilik şartlarına uymak ile yükümlüdürler. DİSA tarafından seri siparişler verilene kadar, bütün teknik ve finansal bilgiler, tedarikçi ve taşeron firma tarafından gizlilik koşulları çerçevesinde saklanmalıdır. Tedarikçi, çalışanlarını ve ticari ve diğer iş ilişkileri bulunan 3. şahısları, DİSA’nın söz konusu gizlilik yükümlülüklerine uymaları konusunda garanti vermelidir.

Sipariş verilmeden evvel, GİZLİLİK ANLAŞMASI DİSA ve tedarikçi tarafından imzalanacak ve bu anlaşma saklanacaktır.

3.0 TEDARİKÇİLERİN İZLENMESİ

3.1 Tedarikçi Değerlendirmesi

Tedarikçi performans değerlendirmesi DİSA'nin kalite prosesi içinde önemli bir fonksiyondur. DİSA’nin tedarikçi performans değerlendirme sistemi ile tedarikçilerin değerlendirmesi için formal bir metot devreye almıştır. Tedarikçi performans değerlendirmelerinde Kalite, Sevkiyat ve Fiyat olarak 3 ana kriter bulunmaktadır.

Tedarikçiler, yılda en az bir kez olmak üzere tedarikçi performans değerlendirme raporunu alacaklardır. Değerlendirme kriterleri, DİSA ve tedarikçilerinin sürekli iyileştirme alanlarının belirlenmesi için kullanılacaktır. Düşük performanslı tedarikçiler bilgilendirilecektir. Bu tedarikçiler düzeltici faaliyet ve geri besleme sağlanmalıdır. Süreklilik haline gelmiş düşük performanslar tedarikçinin Onaylı Tedarikçi Listesinden çıkmasına sebep olur. DİSA Tedarikçi Değerlendirme Sistemin ana başlıkları şöyledir:

Kalite: Spesifikasyonlara, standartlara ve resimlere uygun ürün tedarik edilmesi ve ham malzeme sertifikaları, son kontrol raporları, test sonuçları gibi destekleyici dokümanları sevkiyatla birlikte göndermesi gerekmektedir. Uygun ve doğru etiketleme gereklidir.

Sevkiyat: DİSA %100 zamanında, hatasız ürün ve pahalı navlun oluşturmayan sevkiyatlar istemektedir. Bütün sipariş miktarı aksi belirtilmedikçe bir sevkiyat içinde sevk edilmelidir

Maliyet: Maliyet performansı, maliyet düşürme çalışmaları ve fiyat açısından cazip olmaları.

Güvence: Şirketin güvenilirliği, iletişim hızı, isteklere

karşı esneklik ve teknik konulardaki işbirliği

DİSA'nin minimum beklentisi toplam performans notunun 80 puan olmasıdır. 80 puanın üzerinde kalması ve 100 puana erişmesi için gerekli bütün aksiyonların alınmasıdır.

Tedarikçiler performans notlarına göre üç gruba ayrılırlar:

 A : Beklentileri karşılamakta ( 80 ve 100 arasındaki tedarikçiler)

 B : Performansları izlenmekte ( 50 ve 80 arasındaki tedarikçiler)

 C : Performansını geliştirmeli (50'in altındaki tedarikçiler)

C gurubu Tedarikçilere Performans Notu ile puanın düşük olmasının sebepleri bildirilir ve geliştirilmesi için aksiyonların alınması beklenir.

Yenilenen IATF 16949 ve ISO 9001 sertifikalarının tedarikçi iletişim listesinde belirtilen sorumlu DİSA satın alma personeline gönderilmesi gerekmektedir. Geçerli sertifikaların gönderilmemesi, tedarikçi notuna etki edecektir.

3.2 Uygun Olmayan Ürünler

DİSA tedarikçiden isteklerini karşılamayan ürün veya hizmet alırsa ve bu uygunsuzluk şartlı kabul veya red edilmişse, DİSA tarafından Giriş Kontrol Uygunsuzluk Raporu hazırlanarak tedarikçiye gönderile-cektir. DİSA tedarikçisinden 8D FORMATINDA düzeltici faaliyet talep edecektir. Tedarikçi DİSA’nin gönderdiği 8D raporun haricinde bir rapor gönderecek ise Disa’nın tedarikçiye gönderdiği Giriş Kontrol Uygunsuzluk Raporu numarasını 8D raporunda belirtmelidir. Geçici tedbirleri, muhtemel kök sebepleri ve bunların hedef uygulama tarihlerini içeren 8D raporu 48 saat içinde tedarikçi tarafından hazırlanıp DİSA’ya gönderilecektir. Tedarikçi belirttiği hedef uygulama tarihlerinde 8D raporunu tamamlamalıdır. 8D raporu tam doldurulmuş olarak 12 iş günü içerisinde tedarikçi tarafından DİSA’ya gönderilmelidir. DİSA'nin son müşterisi probleme acil cevap da isteyebilir. Böyle bir durum oluştuğunda DİSA tedarikçisinden uygun zaman periyodunda, formal olarak hazırlanıp gözden geçirilmiş ön düzeltici faaliyet raporu isteyebilir.

Ürünler veya hizmet kabulden sonra da ret edilebilir. Eğer DİSA'nın üretim prosesleri sırasında herhangi bir uygunsuzluk tespit edilirse; tedarikçi, yukarıda belirtilen şekilde düzeltici faaliyet başlatması ve 8D raporu hazırlaması için bilgilendirilecektir. Bu sebeple oluşabilecek tüm maliyetler tedarikçiyle görüşülerek tedarikçiye yansıtılabilir.

Problemin kök nedeni tespit edilemeyen ve tekrarı önlenemeyen veya etkin tedbirler alınmaması nedeniyle tekrar eden uygunsuzluklar için tedarikçi derhal sevkiyatı durduracaktır. Bu durumda yeni numune talep edilecektir ve onaylanması gerekecektir. Numunesi onaylanmadan yapılmayan ürünlere ait sevkiyatlar reddedilecektir.

Uygun olmayan ürünler veya şüpheli ürünler DİSA tarafından onay verilmedikçe gönderilmeyecektir. Bu onay dokümante edilmiş olmalı, miktar ve süreyi kapsamalıdır. Bu tip sevkiyatlar DİKKAT ETİKETİ ile etiketlenmeli ve sapma izni numarası ve tarihi etiket üzerinde tanımlanmalıdır.

Tedarikçi düzeltici faaliyetlerinin etkinliğini ölçmekten sorumludur.

Hatalı ürün, yanlış miktar, doğru olmayan etiketleme vb., DİSA'nın genel performansına önemli bir etki yapacağı gibi son müşteriyle olan ticari ilişkilerini de negatif olarak etkileyebilir. Şu anlaşılmalıdır ki tedarik edilen hatalı ürünlerle alakalı bütün maliyetler tedarikçiye yansıtılması söz konusu olabilir ve tespit edilen tüm hatalı ürünler tedarikçiye geri gönderilecektir.

BÖLÜM II – KALİTE

4.0 KALİTE İSTEKLERİ

4.1 İleri Ürün Kalite Planlama Ekibi

DİSA İleri Ürün Kalite Planlaması (APQP) yönetimi için bir ekip yaklaşımı kullanır. İleri Ürün Kalite Planlama Ekibi (APQP ekibi) yeni bir ürünün müşteri isteklerini sağlamaktan sorumlu disiplinler arası fonksiyonel bir ekiptir. APQP ekibi müşteri gereksinimlerini tanımlama için yapısal bir yöntem izler, zamanında ve müşteriye en düşük maliyetle kaliteli bir ürün sağlamak için gerekli adımları oluşturur. Yeni ürünün karmaşıklığına bağlı olarak, tedarikçilerden DİSA APQP ekibine katılması istenebilir.

4.2 Proses Akış Şeması ve Kontrol Planı

Proses akış şeması ve KONTROL PLANI PPAP sunumu için istenen dökümanlardır.

4.3 Mühendislik Değişikliği ve/veya Proses Değişikliği

Tedarikçi mühendislik ve proses değişikliklerinin kontrolü ve takibi için bir sisteme sahip olmalıdır.

Mühendislik Değişiklikleri:

DİSA’ya tedarik edilen üründe herhangi bir mühendislik değişikliği gerektiğinde, DİSA Satınalma Bölümü, ilgili değişikliği tedarikçiye yazılı olarak bildirecektir. Mühendislik değişikliği uygulanmadan önce, tedarikçi tüm kalite planlarını, muayene standartlarını ve kontrol ekipmanlarını yeni mühendislik değişikliğine göre güncelleştirmekten sorumludur. Tedarikçinin talep ettiği bir mühendislik değişikliği, değişiklik yapılmadan önce DİSA Satınalma Bölümüne (FRM-364) DİSA – MÜHENDİSLİK VE PROSES DEĞİŞİKLİKLERİ İSTEK FORMU ile bildirilmelidir.

DİSA tarafından onay verilmedikçe, seri imalat için istenilen değişiklikler uygulanamaz. Mühendislik değişiklikleri DİSA’dan gelen talimatlara uygun olarak, zamanında uygulanmalıdır. Ayrıca, ürün üzerinde yapılmış olan tüm mühendislik değişikliklerinin tarihçesini gösteren bir belge tedarikçi tarafından muhafaza edilmelidir.

4.4 NUMUNE SUNUMU VE DEĞERLENDİRMESİ

4.4.1 Tanımı ve Tarifi:

İLK NUMUNE:

İLK NUMUNE çalışması seri imalat koşullarında üretilir. Disa Otomotiv’e sertifikalar ile birlikte gönderilir, yazılı onaydan sonra seri üretime geçilir.

Aksi belirtilmediği sürece numune sunumu aşağıda belirtildiği şekilde yapılmalıdır. Tedarikçi numune üretiminde resmin ve belirtilen norm ve şartnamelerin gereklerini yerine getirmek zorundadır. Tedarikçi, DİSA tarafından aksi belirtilmedikçe 5 adet numuneyi aşağıdaki raporlarıyla birlikte gönderilmelidir.

Numuneler ile beraber DİSA’ ye gönderilmesi gereken dokümanlar:

 İlk numune kontrol raporu ve varsa sapma ve değişiklik istekleri

 Kapsamlı malzeme raporu

 İstenen testlerin raporları

 Gerektiğinde ısıl işlem raporu

4.4.2.1 İlk Numune Kontrol Raporu ve Sapma ve Değişiklik İstekleri

Ürün resmi üzerindeki tüm ölçüler, toleransları ile birlikte belirtilmelidir. Ölçüm sırasında DİSA’ya gönderilecek tüm numuneler kontrol edilmelidir. Resim üzerinde belirtilen bütün ölçüler ölçülecek ve rapora her numunenin ölçüm sonucu ayrı ayrı kaydedilecektir. Varsa sapma ve/veya değişiklik talepleri gönderilmelidir.

4.4.2.2 Kapsamlı Malzeme Raporu

Malzeme raporlarında DİSA resim ve ilgili şartnamelerde belirtilen bütün malzeme özelliklerinin kontrol edildiğini göstermelidir.

4.4.2.3 Test Raporları

Test raporlarında DİSA resim ve ilgili şartnamelerde belirtilen bütün testlerin yapıldığı ve uygun olduğu gösterilmelidir.

4.4.2.4 Isıl İşlem Raporları

Talep edilmesi halinde tedarikçi uygulanan ısıl işlem prosesi sonuçlarını raporlamalıdır

4.4.2.5 Numunelerin Paketlenmesi ve Sevkiyatı

Numune parçalar sevkiyat esnasında bozulma, deformasyon vb. gibi olumsuzluklara olanak vermeyecek bir şekilde ambalajlanmalıdır.

4.4.2.6 Numunenin Değerlendirilmesi

DİSA’ya gelen numune parçalarda resim ve ilgili spesifikasyonlara uygun olarak aşağıdaki kontroller yapılır:

 Tedarikçi doküman kontrolü (kontrol raporu, malzeme raporları, vs.)

 Göz kontrolü

 Detaylı ölçü - boyut kontrolü

4.4.4 Onay Prosesi

Tedarikçi numune onaylanmadan seri imalata başlayamaz. Numune parçalar DİSA tarafından incelenir. DİSA‘dan numune kontrol raporunu aldıktan sonra seri imalata başlayabilir.

4.5 Üretim Proses Tetkiki

Üretim Proses Denetimi, DİSA’nin ihtiyaç duyması durumunda, tedarik-çinin proseslerinin uygunluğunu doğrulamak için Saha Denetimi yapı-lır. İhtiyaç duyulduğunda tedarikçinin de onaylanmasıyla müşteri ile birlikte tetkik yapılabilir.

5.0 DİSA ÖZEL İSTEKLERİ

IATF 16949 veya ISO 9001 belgesinin akredite bir kurumdan alınması ve tüm şartların DİSA Otomotiv’e üretilen ürünler için uygulanması gerekmektedir. IATF 16949 veya ISO 9001 şartları dışında istenen özel istekler

5.1 (4.2.3.1 Mühendislik Spesifikasyonları)

DİSA tarafından verilen resim ve şartnamelerin her Sipariş gönderimi için kullanılan sipariş formunda belirtilen versiyon numarası ile tedarikçinin kayıtlarındaki teknik resim versiyon numarasının güncelliğinin teyit edilmesi.

5.2 (4.2.4.1 Kayıtların Saklanması)

DİSA’ ye sevk edilen tüm ürünler için kayıtların saklanmasında bir süre verilmediği takdirde aşağıdaki saklama süreleri geçerli olacaktır.

a. Ürüne ait kayıtlar (malzeme spesifikasyonları, muayene ve test sonuçları, kontrol kartları, mastar numuneler, proses kayıtları vb) tedarikçi tarafından ürün aktif ömrü +3 takvim yılı saklanacaktır.

b. Var ise PPAP dosyaları güncel halde tutulacak ve aktif ürün ömrü +3 takvim yılı boyunca saklanacaktır.

c. Emniyet parçası kayıtları minimum 15 yıl saklanacaktır.

5.3 (5.4.1 Kalite Hedefleri)

Kalite hedefleri giriş kontrol ve üretim iadesi olarak 2 ayrı bazda takip edilecektir. Hedef 0 ppm’dir. Her tedarikçinin gerçekleşen ppm değerleri, tedarikçi performans değerlendirme formuyla bildirilecektir. Yıllık bazda tüm tedarikçilerin bir önceki yıla göre en az %20 oranında ppm değerlerinde iyileştirme yapmaları beklenir.

5.4 (5.5.2.1 Müşteri Temsilcisi)

Tedarikçi DİSA için bir müşteri temsilcisi atayacak ve bu kişiyi DİSA’ya bildirecektir.

5.5 (6.2.2 Yeterlilik, Bilinç ve Eğitim)

DİSA parçalarının tasarımı ve üretimi ile ilgili tedarikçi personeline, talep edilmesi durumunda DİSA şartnameleri ve resimleri konusunda eğitim verilebilir.

5.6 (6.3.2 Olağanüstü Durum Planları)

Yangın, sel, deprem gibi doğal afetler ve grev durumunda DİSA’nın üretimini aksatmamak için gerekli olağanüstü durum planları yapılarak DİSA’ya gönderilecektir.

5.7 (7.4.1.1 Yönetmeliklere Uyum)

DİSA’ ye gönderilen ürünler 2000/53/EC-ELV ve 2002/95/EC RoHS direktifine uyumlu olacaktır.

REACH kapsamında SvHc listesindeki maddelerin DİSA’ya sevk edilen ürünlerde bulunduğu takdirde DİSA’ya bilgilendirilme yapılması gerekmektedir.

5.8 (8.3, 8.5.2, 8.5.3 Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü)

DİSA’ya sevk edilen ürünlerde herhangi bir uygunsuzluk görüldüğünde 8D formatında düzeltici faaliyet başlatılacaktır. 8D isteği alındıktan sonra ilk 48 saat için acil tedbir alınarak DİSA’ya gönderilecektir. 12 iş gününde de tüm 8D çalışması sonuçlanarak DİSA’ya bildirilecektir. 12 iş gününde tamamlanamayacak düzeltici faaliyetlerin tamamlanamama nedeni belirtilip ek süre için onay istenecektir.

 

TEDARİKÇİ KALİTE FORMLARI

 Tedarikçi Bilgi Formu (https://www.disaotomotiv.com/in_suppliers/index.asp)

 Tedarikçi İletişim Formu (LIS-064)

 8D Düzeltici ve Önleyici Aksiyon Raporu (FRM-005)

 DİKKAT Etiketi  (A6 – 105x148-Sarı Renk)

 Mühendislik Değişiklik İsteği Formu (FRM-364)

 

Doküman no: KEK-001-29 

Son revizyon tarihi: 19.06.2019