Disa Otomotiv olarak, 2030 yılına kadar karbon sıfır olmak için yeşil enerji stratejisi başlatıldı. (Scope 3)

Yenilenebilir enerji yatırımları:

2023: %70 Güneş Enerjisi

2025: %100 Güneş Enerjisi

Operasyonların enerji verimliliğini artırmak ve enerji tasarrufu sağlamak için düşük enerji tüketimi makinalarına yatırım yapmak ve üretimdeki atıkları minimize etmek.

Çevreye dostu uygulamaları olan tedarikçilerden malzeme ve hammadde tedarik etmek.

İş ortaklarımıza karbon ayak izi ve emisyon azaltma çabaları hakkında şeffaf olmak.