Ürün geliştirme aşaması tamamlandıktan sonra, ürün geliştirme ve proje departmanları proses tasarımı gerçekleştirir.

Proses tasarım sürecince, aşağıdaki adımlar uygulanır:

- Proses FMEA çalışmalarının yapılarak riskleri ve bu risklere karşı alınacak tedbirlerin belirlenmesi,
- Proses akış şemalarının hazırlanması
- Fabrika yerleşim planının düzenlenmesi
- Özel karakteristiklerin listelerinin hazırlanması ve operasyon teknik resimlerine entegre edilmesi
- Operatör talimatları ve her bir işleme adımının teknik resmini içeren operasyon kartlarının hazırlanması
- Paketleme spesifikasyonlarının hazırlanması
- Tasarımın gözden geçirilmesi
- Yatırım ve makine ekipmanlarının temini, kurulması ve onaylanması
- Personel ve eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi
- Kalıp ve aparat ihtiyaçlarının belirlenmesi, tasarımlarının ve üretimlerinin yapılması
- Parçalarının nasıl ölçüleceklerinin belirlenmesi, 
- Belirlenen ölçüm yöntemlerine uygun kKalite ve test cihazlarının temini
- Numune üretimleri ve onayları
- Proses ön yeterlilik çalışmalarının yapılması
- Ürün teknik resim ve operasyon şartlarının doğrulanması