İSG POLİTİKASI

1. ÜST YÖNETİMİN TAAHHÜDÜ ve KATILIMI

Firmamızda üst yönetimin sürekli ve kararlı desteğiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) kültürünün benimsenmesini ve içselleştirilmesini sağlarız. Yönetim ekibimiz, politikanın uygulanmasının yanı sıra İSG hedeflerimize ulaşmada aktif rol alır ve bu doğrultuda gerekli kaynakları sağlar.

2. İSG KÜLTÜRÜ ve FARKINDALIK

İSG kültürünü oluşturmak ve çalışanlarımızın İSG bilincini artırmak için sürekli eğitimler düzenler, bilgi ve deneyim paylaşımını teşvik ederiz. Her kazanın ve meslek hastalığının önlenebileceği inancıyla hareket eder ve bu bilinci şirket genelinde yaygınlaştırırız.

3. RİSK DEĞERLENDİRME ve ÖNLEME

İşyerimizdeki tüm tehlikeleri sistematik bir şekilde analiz eder ve riskleri azaltmak için proaktif önlemler alırız. Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefiyle, tüm çalışma süreçlerimizde güvenliği en ön planda tutarız.

4. KAYNAKLARIN TEMİNİ ve İŞ ORTAMININ SAĞLANMASI

Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının sürdürülebilir olmasını sağlamak için gerekli tüm kaynakları temin ederiz. Fabrika ortamımızı yalın üretimin gereklilikleri ve 5S felsefesi ile temiz ve düzenli tutarız. Hem fiziksel hem de psikolojik çalışma koşullarının en iyi şekilde olmasını sağlarız.

5. ÇALIŞANLARIN ve PAYDAŞLARIN KATILIMI

Çalışanlarımız ve tedarikçilerimizin İSG süreçlerine aktif katılımlarını teşvik eder ve onların gelişime katkılarını destekleriz. Herkesin İSG konusunda fikirlerini açık bir şekilde paylaşmasını, olası tüm riskleri açıkça paylaşmasını, İSG konusunda söz sahibi olması ve sorumluluk almasını önemseriz.

6. YASAL ŞARTLARA UYUM ve SÜREKLİ İYİLEŞTİRME

İSG alanındaki yasal düzenlemelere ve standartlara sıkı sıkıya uyar, performansımızın sürekli iyileştirilmesi için çalışırız. Yürürlükteki mevzuatın yanı sıra, Avrupa Birliği normlarındaki en iyi İSG uygulamalarını da göz önünde bulundururuz.

 

Doküman no: POL-004-00

Son revizyon tarihi: 19.12.2023