Neden Disa Otomotiv?

Firmamızın yarattığı değeri oluşturan en önemli unsur çalışanlarıdır. Disa Otomotiv'in gelmiş olduğu noktada ve gelecekteki konumunda hem geçmiş hem de mevcut personelimizin katkılarının büyük önemi vardır. Bu anlayış ve gerçeklikle, tüm çalışanlarımızın bir birey olarak gelişimi ve firmamız içerisinde arkadaşlık ve saygı ortamında çalışmalarının temini en önemli önceliğimizdir.

İnsan Kaynakları Uygulamaları

İnsan Kaynakları Uygulamaları

İnsan Kaynakları birimimiz, çalışan motivasyonunun sürekli olarak üst seviyelerde tutulması gayretiyle gerekli planların yapılması, tüm personelin genel istek ve memnuniyeti sağlayacak çalışma şartları, iş güvenliği, yemek, servis, vb. hizmetlerin aksamadan yürümesi konusunda her türlü gayreti gösterir.

Endüstriyel ilişkiler kapsamında, tüm çalışanlarımızıa huzurlu ve mutlu bir çalışma ortamı sağlanması hedeflenmektedir. Bununla birlikte; sağlanan servis, yemek, doktor hizmetleri ile tamamlayıcı sağlık sigortası ve periyodik sağlık kontrolleri ve benzeri imkanlar sunulmaktadır.

 

Çalışanlar ve İSG

Çalışanlar ve İSG

İş güvenliği konusunda; yasal zorunlulukların yanı sıra, çalışanlarımızın tümünün bilinçlendirilmesi ve öncelikle kendi kendilerini koruyucu, sonra gerek risk analizleriyle ortaya konmuş olası risklerin bertaraf edilmesi gerekse kişisel koruyucu donanımların uygunluğu ve devamlı suretle kullanılabilmesi için gereken her türlü faaliyet gerçekleştirilir. Bunları sağlayacak en önemli unsurlardan olan iş güvenliği uzmanın etkin bir biçimde çalışması ve üretim biriminin bu çalışmalara destek verici şekilde katkı yapmasının sağlanması için gerekli her türlü çaba sarf edilir.

Eğitim ve Sürekli Gelişim

Eğitim ve Sürekli Gelişim

Çalışanlarımızın sürekli eğitim ve gelişimi, firmamız tarafından edinilmiş en önemli hedeflerdendir. Kalite politikamıza da bağlı olarak, yalnızca firmamıza sağlayacağı faydanın yanı sıra bir sosyal sorumluluk – çalışanlarımızın gelecekte çalışacağı işler açısından da kendilerine katkı sağlayacak – önemli bir araç olan eğitimler, sistemli ve planlı şekilde 2008 yılından bu yana uygulanmaktadır. Firmamıza sağladığı kazançları görmemiz sebebiyle önümüzdeki yıllarda da planlı şekilde hem yasanın gerektirdiği eğitimlere hem iş güvenliği eğitimlerine hem de firmamıza özel proses eğitimlerine devam edeceğiz. Bu eğitimlerin firmamıza olan bir diğer katkısı da çalışan arkadaşlarımızın fikirlerinin paylaştıkları, birbirleriyle etkileşimlerinin arttığı ve kendilerini geliştirme fırsatları olması sebebiyle motivasyonlarını da arttırıcı bir unsur olmasıdır.

Sürekli gelişim ve iyileştirmelerin önemli bir adımı olan eğitimler, uygulamalarımız içerisinde yer alan Kaizen – Disa Akıl Küpü – uygulamamıza da önemli bir zemin oluşturmaktadır. Bu doğrultuda, tüm çalışanlarımızın fikir ve görüşlerini dinlemek, bunları firmamıza gerek gerek çalışma şartlarının iyileşmesi gerekse ısrafların elenerek zamansal kazanç haline dönüştürmek amacıyla çalışmalara devam edilecektir.

Ekibimize katılmak için başvurunuzu aşağıdan yapabilirsiniz.

İş İlanları