Neden Disa Otomotiv?

Firmamızın yarattığı değeri oluşturan en önemli unsur çalışanlarıdır. Disa Otomotiv'in gelmiş olduğu noktada ve gelecekteki konumunda hem geçmiş hem de mevcut personelimizin katkılarının büyük önemi vardır. Bu anlayış ve gerçeklikle, tüm çalışanlarımızın bir birey olarak gelişimi ve firmamız içerisinde arkadaşlık ve saygı ortamında çalışmalarının temini en önemli önceliğimizdir.

İnsan Kaynakları Uygulamaları

İnsan Kaynakları Uygulamaları

İnsan Kaynakları birimi; iyi çalışma koşulları, işyeri güvenliği ve sağlığı, yemek ve servis hizmetleri sağlayarak her zaman yüksek düzeyde çalışan motivasyonunu korumak ve her bir çalışanın ihtiyaçlarını ve memnuniyetini karşılamak için çalışmaktadır.

Endüstriyel ilişkiler bağlamında, ana amaç tüm çalışanlar için huzurlu ve mutlu bir çalışma ortamı sağlamaktır. Şirket, servis, yemek ve doktor hizmetlerinin yanı sıra, ek sağlık sigortası ve periyodik sağlık kontrolleri gibi diğer hizmetler de sunmaktadır.

Çalışanlar ve İSG

Çalışanlar ve İSG

İş güvenliği konusunda; yasal zorunlulukların yanı sıra, çalışanlarımızın tümünün bilinçlendirilmesi ve öncelikle kendi kendilerini koruyucu, sonra gerek risk analizleriyle ortaya konmuş olası risklerin bertaraf edilmesi gerekse kişisel koruyucu donanımların uygunluğu ve devamlı suretle kullanılabilmesi için gereken her türlü faaliyet gerçekleştirilir. Bunları sağlayacak en önemli unsurlardan olan iş güvenliği uzmanın etkin bir biçimde çalışması ve üretim biriminin bu çalışmalara destek verici şekilde katkı yapmasının sağlanması için gerekli her türlü çaba sarf edilir.

Eğitim ve Sürekli Gelişim

Eğitim ve Sürekli Gelişim

Sürekli eğitim ve gelişim, şirketimizin başarılı olmuş en önemli hedeflerinden biridir. Kalite politikamıza bağlı olarak; şirketimize fayda sağlayacak ve aynı zamanda çalışanlarımızın gelecekteki işlerine katkı sağlayacak sosyal sorumluluklar dahilinde olan eğitimler, 2008 yılından bu yana sistematik ve planlı bir şekilde uygulanmaktadır. Yasal düzenlemeler gereği planlı eğitimler, iş güvenliği eğitimleri ve şirketimize özgü teknik süreç eğitimleri gibi devam ettireceğimiz eğitimlerimiz bulunmaktadır. Bu eğitimlerin şirketimize sağladığı bir diğer katkı, çalışanlarımızın motivasyonunu artıran bir unsur olmasıdır çünkü fikirlerini paylaşırlar, birbirleriyle etkileşimlerini artırırlar ve kendilerini geliştirme fırsatları elde ederler.

Eğitim, sürekli gelişimin ve iyileştirmenin önemli bir adımıdır. Ayrıca, uygulamalarımız arasında yer alan Kaizen - Disa Akıl Küpü'nün temelini de oluşturur. Tüm çalışanlarımızın fikirlerini dinlemek, çalışma koşullarını iyileştirmek ve üretim veya ayar sırasında zaman kaybını ortadan kaldırarak atıkları nasıl önleyeceklerine dair geri bildirimler almak için eğitim uygulamalarımızı sürdüreceğiz.

Ekibimize katılmak için başvurunuzu aşağıdan yapabilirsiniz.

İş İlanları